การเปลี่ยนอาชีพเมื่อเลเวล 380 - 400

เมื่อเหล่าเทพได้มีความสามรถจนมาถึงสูงสุด
เหล่าเทพจะต้องเปลี่ยนแปลงพลังภายในตนเองอีกครั้ง
เพื่อเรียนรู้สกิลใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับอาชีพคราส3

เควสนี้เป็นเควสที่ ผู้เล่นจะต้องผ่านการทำเควส
คลาส2 มาแล้ว  และต้องมีเลเวล 380 และ 400 เลเวล
เงื่อนไขการทำเควส
 ไปพบ NPC ที่ชื่อ Priest Devin ที่ปากทางของเมือง Crywolf 

 
Priest Devin เขาจะให้เราไปตามหาไอเทมเควส 3 สิ่งดังรูป
ได้แก่
1. Flame of Death Beam Knight 1ชิ้น
2. Feather of Phoenix 1ชิ้น
3. Horn of Hell Maine 1ชิ้น

 

ท่านเทพเมื่อรับเควสมาแล้ว จงไปตามหาไอเทมเควสดังนี้

1. Flame of Death Beam Knight 
หาได้โดยการฆ่าบอสเมือง Tarkan ชื่อ Death Beam Knight

2. Feather of Phoenix 
หาได้โดยการฆ่าบอสเมือง Icarus ชื่อ Phoenix of Darkness

3. Horn of Hell Maine 
หาได้โดยการฆ่าบอสเมือง Aida ชื่อ Hell Maine
 
ท่านเทพต้องฆ่ามอนเตอร์เหล่านี้หาจนกว่าจะดรอป

หรือ  
เล่นเควส Crywolf ให้ผ่าน ก็จะมี NPC 
ณ.หมู่บ้าน Crywolf ที่ขายไอเทมเควสทั้ง 3 ชนิด
ซื้อแล้วก็นำไปส่งได้ทันที

ดรอป หรือ ซื้อมาเพียงอย่างล่ะ
1 ชิ้น

 จากนั้นกลับไปพบ NPC ที่ชื่อ Priest Devin
และส่งเควส ขั้นแรก
และคุยใหม่ เขาจะมอบภาระกิจที่2 
โดยการ ให้เราไปตามหา 
NPC ชื่อ Werewolf Quarrel ที่ชายป่าเมือง Crywolf
พิกัดที่ 62  237
เมื่อคุยกับเขา เขาจะเปิดทางให้เราเข้าสู่ดินแดนต้องคำสาป Barracks

 

 

 

 

 

ตามที่ Priest Devin ได้ขอร้องเราให้เราช่วยกำจัดสมุน Balgass
3 ชนิด  อย่างละ 10 ตัว
- Balram Hero  10 ตัว
- Death Spirit Hero  10ตัว
-  Soram Hero  10ตัว
นับในใจเอานะจ๊ะ  ครบแล้วก็กลับ  ไปพบ Priest Devin อีกครั้งเพื่อส่งเควสที่2
 และรับภาระกิจสุดท้าย

เมื่อรับภาระกิจสุดท้าย  จาก NPC Priest Devin
เขาจะให้เรา กลับไปพบ NPC ชื่อ Werewolf Quarrel ที่ชายป่าเมือง Crywolf อีกครั้ง
เราจะได้เดินทางไปในดินแดนต้องคำสาปอีกรอบ เพื่อทำลายพิธีบูชายันต์
ให้เดิน ทางเข้าไปส่วนในสุดของแผนที่  จะพบประตูดังรูป

 

 

เมื่อเราได้เข้ามาสู่แผนที่ Refuge แล้ว
ให้เรากำจัดหัวหน้าพิธีกรรมนั้นคือ Sylver Dark Elf
ฆ่า Sylver Dark Elf เพียง 1ตัว
ภาระกิจที่เราได้มาก็จะสำเร็จ
เมื่อฆ่า Sylver Dark Elf ได้สำเร็จแล้ว
ให้เรากลับมาพบ NPC Priest Devin
เมื่อส่งเควส  เขาก็จะเปลี่ยนอาชีพคราสที่ 3 ให้เรา
เท่านี้เราก็จะได้เปลี่ยนตัวตนใหม่ และมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น