ข้อตกลงก่อนสมัครสมาชิก

1. เว็บไซท์แห่งนี้ในนาม มิวสยามออนไลน์ เป็นเพียงเว็ปศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับระบบรับส่งฐานข้อมูล SQL และศึกษาระบบเกมส์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์อันจะเป็นข้อมูลที่ประโยชน์ในภายภาคหน้า

2. ระบบเกมส์ทั้งหมดเป็นการทดสอบระบบเพื่อการเรียนรู้ระบบฐานข้อมูล SQL
ดังนั้นทาง Server ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการให้บริการในเวลาใดก็ได้ ที่เห็นตามสมควร
โดยผู้เล่นไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ

3.ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายใดๆ กับผู้เล่น หากซื้อขายไอเทมด้วยเงินจริง
ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเอง ทางเซิร์ฟเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ซึ่งทาง
ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกันเองทั้งสิน

4.ไม่ว่าจะในระบบเกมส์ หรือเว็บบอร์ด เฟชบุ๊ค หรือสื่อ โซเชียลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อกับทางเว็ปไซท์ หรือ Server ห้ามโพสในเชิงดูหมิ่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พบเห็นจะถูกระงับ ID หรือตัดออกจากการเป็นสมาชิกทันที


หากท่านคลิ๊กที่ปุ่มสมัคร ถือว่ายอมรับเงื่อนไงทุกประการ

 

 

**************************************************************************************************************