จากช่วงเวลาที่ผ่านมา ดินแดน MU แห่งนี้ได้ให้กำเนิดเทพผู้แข็งแกร่งมากมาย เพื่อร่วมต่อสู้และกอบกู้อาณาจักรให้รอดพ้นจากการรุกรานของเหล่าปิศาจร้ายของจอมมาร Kundun
ภายหลังจากการปรากฏกายของผู้นำของเหล่าเทพ Dark Lord แล้ว เหล่าเทพที่มีอุดมการณ์ตกต่างกันไปก็ได้เข้าร่วม Guild ต่างๆ อย่างแยกแยะชัดเจนขึ้น
แม้จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการล้มล้างจอมมาร Kundun แต่ความเป็นจริงแล้วยังคงมีความท้าทายครั้งใหม่ที่รอคอยเหล่าเทพอยู่

สิ่งที่จะเพิ่มมาใหม่ภายใน Patch ใหม่นี้

  • ระบบ Guild ใหม่ที่จะซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น ระบบ Guild พันธมิตร และ Guild อักษะ

  • แผนที่ใหม่ Loren City แบ่งเป็นส่วนพื้นที่ทำการรบ และพื้นที่ปราสาท

  • NPC ใหม่ (เฉพาะสมาชิกผู้ครอบครองปราสาท)

  • Skill ใหม่สำหรับทุกๆอาชีพ

  • ระบบการการทำสงคราม การสร้างและทำลายปราสาท

  • Dungeon ใหม่ พร้อม Monster และ Boss ประจำ dungeon (เฉพาะสมาชิกผู้ครอบครองปราสาท)

  • Item ใหม่สำหรับการทำ Castle Siege

สำหรับรายละเอียดพื้นฐานทั่วๆไปมีดังนี้
• ที่แต่ละ server จะมีปราสาท 1 หลัง (เช่น ที่ server Taurus จะมีปราสาท 1 หลัง)
• สามารถเดินไปได้โดยการเดินไปที่ Lorencia พิกัด (239, 13) โดยจะไม่มีคำสั่งวาร์ป
• พื้นที่ Loren Town จะสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ ยกเว้นเวลาทำ Castle Siege จะเป็นพื้นที่สำหรับต่อสู้
พื้นที่สำหรับต่อสู้สามารถโจมตีได้ และไม่ต้องกด Ctrl หากตายค่าประสบการณ์จะไม่ลดลง
• การสมัครเข้าร่วม Castle Siege สามารถทำได้เฉพาะกิลด์ที่มีสมาชิกกิลด์ 20 คนขึ้นไปและกิลด์มาสเตอร์เลเวล 200 ขึ้นไป , ตัวละครทั่วไปสามารถเข้าร่วมโดยจะเป็นกลางหรือจะไม่ได้รับปราสาทจริง
• กิลด์ที่จะทำการโจมตีปราสาทจะต้องเป็นกิลด์ร่วม (Union Guild) สูงสุด 3 กิลด์ร่วม หากมีมากกว่า 3 กิลด์ร่วมจะทำการคัดเลือกโดยใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนสัญลักษณ์ปราสาท
กิลด์ร่วม (Union Guild) คือกิลด์ที่ทำการตกลงเพื่อลงทะเบียนเป็นกิลด์พันธมิตรกัน 2 กิลด์ขึ้นไป และไม่เกิน 7 กิลด์

กำหนดการต่างๆ
ในการทำสงครามเพื่อแย่งชิงปราสาทนี้ จะกำหนดให้สามารถทำได้ทุกๆอาทิตย์ โดยจะแบ่งให้มีขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันดังนี้


กำหนดการต่างๆ:
เวลาสมัคร : สมัครตั้งแต่วันจันทร์ 0 นาฬิกา ~ วันอังคาร 24 นาฬิกา
• เวลาสมัครสัญลักษณ์ของเจ้าของปราสาท : สมัครตั้งแต่วันพุธ 0 นาฬิกา ~ วันศุกร์ 24 นาฬิกา
• ชั่วโมงประกาศ : วันเสาร์ (12.00 น. ~ 19.00 น.)
• เวลาเตรียม : วันเสาร์ (19 นาฬิกา) ~ วันอาทิตย์ (15 นาฬิกา)
• Castle Siege : วันอาทิตย์ (15.00 ~ 17.00 น.) ดำเนินการภายใน 2 ชั่วโมง
*หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามความเหมาะสม

การสมัครและการเข้าร่วม Castle Siege
1) เงื่อนไขในการเข้าร่วมใน Castle Siege
1-1) สามารถเข้าร่วมได้ในกรณีที่กิลด์มาสเตอร์เลเวล 200 ขึ้นไป และมีสมาชิกกิลด์ 20 คนขึ้นไป
2) วิธีการใช้และวิธีการเลือกใน Castle Siege
2-1) เฉพาะกิลด์มาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถสมัครได้ที่ NPC Life Guardsman ที่กำลังรักษาหน้าปราสาท
2-2) กรณีคลิก NPC Life Guardsman ตราประทับของกษัตริย์ปัจจุบัน(ไอดี กิลด์มาสเตอร์), ตำแหน่ง(สมาชิกกิลด์) จะแสดงขึ้นมา
2-3) กรณีคลิก NPC Life Guardsman ข้อมูล Status Castle Siege ก็จะแสดงขึ้นมา
ข้อมูล Status Castle Siege : จะแสดง Schedule Castle Siege เช่น เวลาประกาศ, เวลาเลือก ชั่วโมงเริ่ม Castle Siege, เวลาสงบศึก

 

NPC Life Guardsman


2-4) [สัญลักษณ์ของเจ้าของปราสาท]
คือ Item ที่จะนำมาลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกอันดับ Guild Union 3 กิลด์ ในกรณีที่มีการสมัครเข้าร่วม Castle Siege มากเกินกว่า 3 Guild Union
พื้นฐานการเลือกลำดับ:
{(จำนวนการลงทะเบียนสัญลักษณ์ของเจ้าของปราสาท*5)+สมาชิกกิลด์}+เลเวลกิลด์มาสเตอร์/4
จะได้รับ Item [เจ้าของปราสาท] ผ่านการล่ามอนสเตอร์
[เจ้าของปราสาท] สามารถเก็บรักษา, ขายที่ร้าน, แลกเปลี่ยน, เก็บไว้ภายใน Shop ส่วนตัว, Warehouse ได้ทั้งหมด
2-6) ในช่วงเวลาการทำสงครามแย่งชิงปราสาทจะแสดงมีดของทีมโจมตีและโล่ของทีมปกป้อง ปราสาทซึ่งเป็นไอคอนแสดงสถานะของกิลด์ ปรากฏขึ้นบนศีรษะของตัวละครทีมปกป้องและทีมโจมตีปราสาท
ที่ทั้ง 2 กิลด์(รวม Union)สามารถทำการโจมตีโดยที่ไม่ต้องกด Ctrl ได้
รูปร่างของมงกุฎที่แทนด้วยรูปโล่และมีดบนศีรษะจะได้ปรากฏขึ้นแก่กิลด์มาสเตอร์
ตัวละครทั้งหลายที่มีความเป็นกลางจะไม่ได้แสดงเลย
ความเป็นกลาง : คือผู้เล่นทั่วๆไปที่เข้าร่วมสงคราม
สีพื้นหลังประโยคและสัญลักษณ์ของกิลด์ทั่วไปทีมปกป้องปราสาทจะได้แสดงเป็นสีขาว, ทีมโจมตีปราสาทจะได้แสดงเป็นสีแดง

สัญลักษณ์ของหัวหน้าทีมโจมตีปราสาท  และ  สัญลักษณ์ของหัวหน้าทีมป้องกันปราสาท

 

   

สัญลักษณ์ของทีมบุกโจมตีปราสาท   และ  สัญลักษณ์ของทีมเจ้าของปราสาท

 

**ไอเท็มช่วยเหลือ**

สำหรับฝ่ายรุกแล้ว จะมีไอเท็มช่วยเหลือในการชิงปราสาทคือ

Life Stone : ซึ่งได้มาจากการผสมระหว่าง
Jewel of Bless 5 + Jewel of Soul 5 + Jewel of Guardian 1 + Jewel of Chaos 1 + Zen (แล้วแต่จะกำหนด)


ใช้เพื่อเป็นจุดเกิดสำหรับลูกกิลล์ของฝ่ายรุกเมื่อตายแล้วจะมาเกิดที่ Life Stone นี้ทันที  จนกว่ามันจะหมดพลังงาน หรือ ถูกทำลายไป   
และยังจะสามารถฟื้นพลังแก่ฝ่ายรุก โดยรอบ ๆ 
 (ผู้ที่สามารถใช้ Life Stone ได้คือหัวหน้ากิลล์เท่านั้น)

Potion of Soul / Bless : ที่ทำให้พลังป้องกันของประตูลดน้อยลงไปในระหว่างการใ ช้โพชั่นนั้น
โดยสามารถผสมผ่าน Goblin ที่เมือง Noria ซึ่งใช้วัตถุดิบคือ


Jewel of Bless 1 + 100,000 Zen

Jewel of Sould 1 + 50,000 Zen

โดยเมื่อกดใช้ โพชั่นจะเห็นขึ้นที่ Top Screen ให้ด้วย

กฎและเงื่อนไขทั่วไป
การ Union ของทีมโจมตีและทีมปกป้องจะมีการรวมได้โดยอัตโนมัติที่ทีมโจมตีและทีมปกป้องเข้าทำ หน้าที่ของแต่ละทีม
2. กรณีที่โจมตีทหารของตัวเองสามารถโจมตีได้เฉพาะกรณีที่กดคีย์ Ctrl
3. การจำกัดการโจมตีจะให้ค่า Damage ที่ลดลง 80% แก่ทหารของเราและกรณีโจมตีฝ่ายตรงข้ามค่า Damage ที่ได้จะลดลง 60%
4. เพื่อที่จะชนะต้องบันทึกตราประทับของกิลด์มาสเตอร์ที่ฐานรูปปั้นหินที่ตั้งอยู่ที่ Tower และเจ้าของปราสาทก็จะเปลี่ยนคืนได้แม้ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามทำสำเร็จแล้ว

คนหนึ่งในทีมบุกจะต้องมาตกที่ตราประทับนี้

 

การบันทึกตราประทับสามารถทำได้เฉพาะกิลด์มาสเตอร์เท่านั้น (Master Union Guild กรณีทำ Union)
การบันทึกตราประทับต้องกดภายใน 30 วินาทีและการบันทึกตราประทับจะล้มเหลวได้ในกรณีที่ได้ยกเลิกนั่งร้าน 2 อันที่จำเป็นต่อการบันทึกตราประทับหรือตายเนื่องจากถูกโจมตี
ในกรณีที่เวลาสงครามเหลือแม้ว่าจะทำการบันทึกตราประทับได้สำเร็จก็ตามก็ไม่สามารถที่จะยุติได้หรือเปลี่ยนตำแหน่ง รุก-รับ ของทีมโจมตีและทีมปกป้องปราสาทได้
กิลด์ที่บันทึกตราประทับได้สำเร็จในเวลาที่กำหนดและต้านการโจมตีในเวลาสงคราม 2 ชั่วโมงได้สุดท้ายก็จะได้เป็นผู้ครอบครองปราสาท


แท่นประทับที่หัวหน้าทีมบุกจำเป็นจะต้องเข้ามาที่นี่
เพื่อจะทำการประทับตราเปลี่ยนเจ้าของปราสาท หัวหน้ากิวของฝ่ายทีมบุกจะต้องมายืนจุดนี้ประมาณ 30 วินาที ถึงจะได้ครอบครองปราสาท

 

แผนผังปราสาท ประตู และ รูปปั้นต่างๆ

สีเหลี่ยม - ประตูปราสาท ทั้ง 6 แห่ง
วงกลม - รูปปั้นต่างๆ

 

Senate NPC
อัพเกรดและซ่อมรูปปั้นหินปกป้อง 4 อันและประตูปราสาท 6 อัน, กำหนดค่าธรรมเนียม
การควบคุมค่าธรรมเนียมใช้ตั้งแต่หลังจากจบ Castle Siege 2 ชั่วโมง จนถึงก่อนที่จะเริ่ม Castle Siege ครั้งต่อไป
ระหว่าง Castle Siege 2 ชั่วโมง ไม่ได้ใช้ค่าธรรมเนียม

(2) การซ่อมประตูปราสาทและอัพเกรด
ถ้าคลิก Senate NPC สามารถที่จะรู้ state การซ่อมและอัพเกรดประตูปราสาท

จำนวนพื้นฐานในการอัพเกรดของประตูปราสาท

ชั้นอัพเกรด
ขั้นปกติ
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
HP ของประตูปราสาท
500,000
800,000
1,500,000 3,000,000
พลังป้องกันของประตูปราสาท
100 180 300 520

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการอัพเกรดประตูปราสาท

 
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
HP ของประตูปราสาท Jewel of Guardian 2 อัน +1,000,000 Zen Jewel of Guardian3 อัน +1,000,000 Zen Jewel of Guardian 4 อัน +1,000,000 Zen
พลังป้องกันของประตูปราสาท Jewel of Guardian2 อัน +3,000,000 zen
Jewel of Guardian3 อัน +3,000,000 zen
Jewel of Guardian4 อัน +3,000,000 zen

รูปปั้นหินปกป้อง:
รูปปั้นหินมีอยู่ภายในปราสาททั้งหมด 4 อันและสถานที่ปกป้องทางเข้า Tower นี้จะหายไปได้ในกรณีที่ได้ทำลายรูปปั้นหินทั้งหมด
สถานที่ปกป้องสามารถเข้าออกได้เฉพาะตัวละครของทีมปกป้องปราสาทเท่านั้น
ที่บริเวณรอบๆรูปปั้นหินปกป้องสามารถกู้ HP, MP, AG กลับคืนมาได้และค่าในการกู้คืนสามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง 3 ขั้น
มีพลังปกป้อง,พลังความอดทน(HP) ซึ่งสามารถโจมตีได้เฉพาะเวลาทำสงคราม รูปปั้นหินต้องถูกทำลายจาก State ที่กิน Poison of Bless และ Poison of Soul ซึ่งพลังความอดทนของอาวุธสามารถทำลาย
ที่รูปปั้นหินปกป้องสามารถอัพเกรดพลังปกป้อง,พลังความอดทนได้สูงสุดถึง 3 ขั้น (แต่ในระหว่างสงครามการอัพเกรดและการซ่อมแซมผิดพลาด)

Guard Tower : เป็นผู้ปกป้องปราสาท ซึ่งต้องใช้เงินอีกแล้ว จุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นรถธนู, รถขนหินไฟ ที่ทำการปาเข้าใส่ฝ่ายรุกอย่างต่อเนื่อง


Tower Guard

- ทำหน้าที่ปกป้องรูปปั้นหินปกป้องอยู่ที่รอบๆรูปปั้นหินปกป้องในเวลากับการเริ่มสงคราม
 - ทำการโจมตีตัวละครของทีมโจมตีปราสาทรอบๆบริเวณ
- สามารถโจมตีและสามารถทำลายเหมือนกับประตูปราสาทและรูปปั้นหิน

Tower Guard ที่ช่วยปกป้องผู้รุนรานปราสาทของคุณ

 


ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการอัพเกรดของรูปปั้นหินปกป้อง

ชั้นอัพเกรด
ขั้นปกติ
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
HP รูปปั้นหินปกป้อง
400,000
750,000
1,300,000 2,500,000
พลังป้องกันของรูปปั้นหินปกป้อง
80 180 340 550

จำนวนพื้นฐานการอัพเกรดของรูปปั้นหินปกป้อง

 
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
HP ของรูปปั้นหินปกป้อง Jewel of Guardian3 อัน +1,000,000 zen
Jewel of Guardian5 อัน +1,000,000 zen
Jewel of Guardian7 อัน +1,000,000 zen
พลังป้องกันของรูปปั้นหินปกป้อง Jewel of Guardian3 อัน +3,000,000 zen
Jewel of Guardian5 อัน +3,000,000 zen
Jewel of Guardian7 อัน +3,000,000 zen
พลังฟืนคืนของรูปปั้นหินปกป้อง
Jewel of Guardian3 อัน +5,000,000 zen
Jewel of Guardian5 อัน +5,000,000 zen Jewel of Guardian7 อัน +5,000,000 zen

 

อาวุธใน Castle Siege
อาวุธใน Castle Siege ทำ Patch ได้ที่ Field ของทีมโจมตีและทีมปกป้องปราสาทแต่ละทีม
ถ้าคลิกที่อาวุธโจมตีและปกป้องเมนูที่สามารถโจมตีได้ก็จะแสดงขึ้นมาและเลือกจุดที่จะโจมตีได้
ถ้าใช้อาวุธโจมตีและปกป้องก็จะสามารถมองเห็นรูปร่างการโจมตีในจุดที่ได้ กำหนดไว้เองปรากฎขึ้นมาโดยกล้องในเวลานั้น

อาวุธใน Castle Siege

Land of Trial ดันเจี้ยนถ้ำใต้ปราสาท รางวัลพิเศษสำหรับผู้ครองปราสาทเท่านั้น

[แผ่นดินพิเศษสำหรับผู้ครองปราสาท] ที่เป็นพื้นที่การล่าร่วมกันสามารถจำกัดการเข้าของบุคคลทั่วไปสำหรับทีมเจ้าของปราสาท
ทีมเจ้าของปราสาท จะสามารถกำหนดได้ ว่าให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าได้หรือไม่ได้
และแผนที่พิเศษนี้ยังมี Boss Erohim ให้ล่าไอเทมเทพ และยังเป็นแผนที่เดียวที่ดรอป Set Item สุดหายยากอีกด้วย


 ส่งท้าย Castle Siege
อาจจะเกิดข้อสงสัยกันว่า อย่างนี้แล้วจะเกิดการผูกขาดในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่า จริง ๆ แล้วก็อยู่กับผุ่เล่น
เองว่าจะจัดการกันอย่างไร เพราะในระบบสงครามในเกาหลีแล้ว จะมีผู้ร่วมสงครามนับพันคนเลยที่เดียว

ส่วนการครองปราสาทนั้นไม่ใช่มีเอาไว้เท่ ๆ เท่านั้นแน่นอน รางวัลที่งดงามที่ได้จากสงครามในครั้งนี้
ย่อมเรียกว่า หรูหราพอสมควร นอกเหนื่อจากการเข้าไปล่าไอเท็มระดับสูงในชั้นใต้ดิน ของปราสาทแล้ว
การครองแต่ละครั้งสามารถผสมไอเท็มยอดเยี่ยมพิเศษได้อีกด้วย เรียกได้ว่าคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตัวละคร ทุก ๆ อาชีพเลยที่เดียว

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ระบบสกิลในกิลล์วอล์ใหม่ SeasonII

Special Skill สำหรับ Guild, Battle Master
   
Skill พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยสำหรับ Guild Master และ Battle Master ให้จัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น
ซึ่ง Guild Master และ Battle Master สามารถนำ Skill พิเศษนี้มาใช้ได้ทันที สามารถเลือกใช้ Skill นี้ได้เฉพาะในช่วงเวลาของ
Castle Siege เท่านั้นโดยจะเลือกได้ว่า ต้องการที่จะใช้ Skill ใด ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของ Kill Count
ซึ่งจะช่วยทำให้ Skill นี้ เป็น "Skill of Castle Siege" โดยจะมีผลกับบริเวณรอบๆ ตัวละครที่ใช้ Skill นี้
นั่นก็คือ Guild Master และ Battle Master นั่นเอง


ลักษณะพิเศษของการใช้ Special Skill
- Skill นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในแผนที่ของ Castle Siege เท่านั้น
- Skill จะแสดงผลทางด้านซ้ายมือ หากมีการใช้สกิลนั้นอยู่
- สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสกิลนี้ได้โดยการใช้ mouse
- ถ้ากดปุ่ม Shift ก็จะปรากฏหน้าต่างการใช้ Skill ทั่วไป และสามารถใช้ Skillได้
- ถ้ากดปุ่ม Shift Skill ก็จะอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้
- ในกรณีที่ค่า Kill Count สูงขึ้น Skill ก็จะสามารถใช้ได้
- ในกรณีที่ค่า Kill Count ลดต่ำกว่าเดิม ก็จะปรากฏเป็นสถานะสีแดงในกรณีนี้ Skill กำลังจะหายไปและจะไม่สามารถใช้งานได้


สามารถ Set Up การใช้ Skill ได้โดยการใช้ mouse ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างการใช้ Skill ทางด้านซ้ายมือ


จะปรากฏสถานะเป็นสีแดงในกรณีที่ Kill Count ไม่สามารถใช้ได้


ในกรณีที่ Kill Count เพิ่มมากขึ้น Skill ก็จะสามารถใช้ได้เงื่อนไขการใช้ Skill
- จะเพิ่มค่า Kill Count ขึ้นทีละ 1 แต้มทุกครั้งที่ได้ฆ่าศัตรู 1 คน
- Kill Count จะทำให้นำ Skill มาใช้งานได้ ถ้าได้ตามค่าความต้องการของ Skill นั้นๆ
- สามารถใช้ skill ได้โดยกดปุ่ม Shift
- ถ้าใช้ Skill ไปเรื่อยๆค่า Kill Count จะลดลงค่าเริ่มต้นของ Skill Count คือ 0
- Kill Count จะกลายเป็น 0 หากว่าไม่ได้ฆ่าตัวละครอื่นๆ

วิธีการใช้ Skill
- เลือก Skill (คลิกขวาที่ Interface แล้วเลือกไปที่ Score)
- ถ้ามีจำนวน Kill Count ของ Skill ตามค่าความต้องการของ Skill นั้น Skill Icon ก็จะปรากฏให้เห็น.
- ถ้ากดปุ่ม Shift Skill ก็จะอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้
- Skill แบ่งออกเป็น Extent Skill กับ Piercing Skill, Personal Skill
- Extent Skill เป็น Skill ที่ช่วยในเรื่องของพลังการโจมตีภายในบริเวณรอบๆของตัวละครที่ได้มีการใช้ Skill
- Piercing Skill เป็น Skill ที่ช่วยในเรื่องของ การป้องกันผลกระทบจากการโจมตีจาก Skill ด้านบนให้แตกเป็นเสี่ยงๆ
- Personal Skill เป็น Skill ที่ป้องกัน Skill จากคนที่มาโจมตี (รวมทั้งตัวอย่างSkill ข้างบนที่กล่าวมานี้)

Guild Master Skill

ล่องหน Skill ที่เมื่อตัวละครใช้แล้วสามารถล่องหนได้ในช่วงเวลาที่นำ Skill นี้มาใช้
ผลลัพธ์ของSkill นี้ คือจะทำให้ตัวละครอื่นๆและมอนสเตอร์มองไม่เห็นตัวละครที่ใช้ Skill นี้ (รวมทั้ง Guild Union)
Skillนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์หรือตัวละครอื่นๆ Skill นี้ก็จะหายไป ระยะเวลาการใช้ Skill : 60 วินาที Kill Count 5
 ยกเลิก การล่องหน Skill ที่ใช้เพื่อทำการยกเลิกการใช้ Skill ล่องหน ให้ตัวละครกลับมาเป็นปกติ 2ยกเลิกการใช้เวทย์ Skill นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เล่นเป็นตัวละคร Dark Lord เท่านั้น
เป็น Skill ที่สามารถทำการยกเลิกสถานะภาพล่องหนได้ Kill Count 8

Battle Master Skill

Stone  Skill ที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้กลายเป็นหินไม่สามารถเดินหรือมีการเคลื่อนไหวได้
ซึ่งจะ ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถทำการโจมตีเราได้โดยSkill นี้จะมีผลกระทบกับตัวละคร ที่อยู่ในบริเวณรอบๆของการใช้ Skill นี้
ระยะเวลาการใช้ Skill : 10 วินาที Kill Count 4
ยกเลิก Stone Skill ที่ใช้ในการยกเลิกการโดน Stone Skill ให้กลับมาเคลื่อนไหวได้ตามเดิม Kill CountSmall Mana Skill ช่วยเพิ่มพลัง Mana สูงสุดถึง 50% (รวมทั้งสมาชิกในกิลด์ที่อยู่บริเวณรอบๆ)
ในช่วงเวลาที่การใช้ Skill นี้กำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ Skill นี้ จะไม่รวมถึงสมาชิกใน Guild Union
ระยะเวลาการใช้ Skill : 60 วินาที Kill Count 4

Skill ใหม่ ของอาชีพ ต่างๆ


1. Knight: half-moon slash
-class ที่ใช้: Blade knight
-skill ที่ใช้ในการโจมตี : 90
-mana small : 22
-small AG : 15
-ระยะทางที่สามารถทำการโจมตี : 4


2. Wizard: commendation
-class ที่ใช้ : Soul Master
-skill พลังการโจมตี : 90
-mana small : 150
-small AG : 10
-ระยะทางที่สามารถทำการโจมตี : 6
-ลัษณะพิเศษ : ทำการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ได้ถึง
2 ครั้ง


3. Elf: Descent Arrow
- class ที่ใช้ : Muse Elf
-skill พลังการโจมตี : 120
-mana small : 20
-small AG : 15
-ระยะทางที่สามารถทำการโจมตี : 8


4. Magic Gladiator: spiral slash
- class ที่ใช้ : Magic Gladiator
-skill พลังการโจมตี : 75
-mana small : 20
-small AG : 15
-ระยะทางที่สามารถทำการโจมตี : 5
-ลัษณะพิเศษ : จะทำการโจมตีแบบ slash อย่าง
ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ด้วยการใช้พลังการโจมตีเพียงครั้งเดียว


5. Magic Gladiator: Fatal Beam
- class ที่ใช้ : Magic Gladiator
-skill พลังการโจมตี : 85
-mana small : 130
-small AG : 7
-ระยะทางที่สามารถทำการโจมตี : 6

6. Magic Gladiator: spiral slash
- class ที่ใช้ : Magic Gladiator
-skill พลังการโจมตี : 150
-mana small : 30
-small AG : 10
-ระยะทางที่สามารถทำการโจมตี : 6

 

เรียบเรียงข้อมูลใหม่โดยทีมงาน Siamnetwork
ขอขอบคุณข้อมูลบ้างส่วนจาก
Compgamer News
และwww.musiamonline.com