การทำเควสเปลี่ยนอาชีพ ของตัวละคร

1. การเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 เมื่อเลเวล 150

 2. การทำเควสเพิ่มเป็น 6 พ้อยเลเวล 220

 3. การทำเควสคอมโบ อาชีพ Dark Knight เลเวล 220

 4. การเปลี่ยนอาชีพคลาส 3 เลเวล 380 - 400

 

5. การเปลี่ยนอาชีพคลาส 4 เลเวล 750 ขึ้นไป